Olet täällä

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt

Kuusamotietoa

Kitkatien uusi ilme Neljäntienristeyksessä
Kuusamon kaupungin ja ELY-keskuksen yhteishankkeessa parannetaan Kitkantien liikenneympäristöä maantiemäisestä ympäristöstä taajamamaisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi.

Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio on myöntänyt Kuusamon kaupungille tuen keskustan liikennejärjestelyjen toteuttamiseen. Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt (MT 18 857) -hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 3 929 000 euroa ja myönnetty tuki enintään 50 % hyväksyttävistä nettokustannuksista. Rahoitus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Tiivistelmä hankekuvauksesta

Kuusamon kaupunkikeskustan liikennejärjestelyt (Mt 18 857) -hankkeessa ydinkeskustan ilme ja tieympäristö uudistetaan. Niin sanotussa Kitkantien peruskorjaushankkeessa parannetaan taajaman viihtyisyyttä sekä liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta kaikille liikennemuodoille.

Kävely-yhteyksien päähän on jo nyt rakennettu lisää P-alueita, minkä ansiosta keskustan palveluiden äärelle pääsee lyhyillä kävelymatkoilla. Hankkeen myötä keskitetty pysäköinti selkeytyy edelleen. Liikennejärjestelyillä edesautetaan kaupunkikeskustan maankäytön ja kaupallisten palveluiden kehittymistä alueella. Ratkaisuissa turvataan kiinteistöjen kulkuyhteydet ja esteetön liikkuminen sekä huomioidaan talvikunnossapidon haasteet.

Rakentamisen yhteydessä kunnallistekniset verkostot saneerataan ja uusitaan tarvittavilta osin. Tietoliikenneverkkotoimijat suunnittelevat johtovarausten tekemistä kiinteistöille tulevaisuuden tarpeet huomioiden (älyverkko).

Hankkeen tuloksena syntyy Kuusamon uusi viihtyisä ja vetovoimainen keskusta, joka houkuttelee alueelle uusia palveluja, palveluntarjoajia sekä asiakaskuntaa.

Hankkeen kuvaus EURA 2014 -järjestelmässä: Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt (Mt 18 857)

ELY-keskus, Vipuvoimaa ja EU-lippu

 

Tiedostot

Väärä Scaldin tunniste ID.

Lisätietoja antaa