Olet täällä

21.2.2020 - 16:53

Tutkimus ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajan asumisesta

Pieni, luminen mökki vaaran huipulla
Mökkien käyttö pienoisessa kasvussa, palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä

Kajaanin ammattikorkeakoulu on selvittänyt yli tuhannen ulkopaikkakuntalaisen vapaa-ajanasunnon omistajan profiilia, mökin ja palvelujen käyttöä sekä palvelujen tarvetta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailun kärkikunnissa. 
Ulkopaikkakuntalaisten omistamien mökkien osuus on yleensä kunnissa yli 50 %. Tarkastelun kohteena olevissa kunnissa määrällisesti eniten ulkokuntalaisten vapaa-ajanasuntoja on Kuusamossa (3512) ja vähiten Hyrynsalmella (395).

Vapaa-ajanasuntoja käytetään vaihtelevasti
Erot vuosittaisissa vierailukerroissa mökeillä selittyvät pitkälti etäisyyksillä. Useimmin vapaa-ajanasunnolla käydään Kalajoella, Sotkamossa ja Vaalassa, sillä huomattava osa mökinomistajista tulee päiväkäyntivyöhykkeeltä eli noin 100 km säteeltä. Kun omistajat asuvat kauempana, käyntejä on harvemmin, mutta viipymät ovat pidempiä. Kuusamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella yhden käyntikerran viipymä on 9 – 12 päivää.
Mökinomistajien arvioihin perustuen ulkokuntalaisten omistamien vapaa-ajanasuntojen käytön voidaan ennakoida hivenen lisääntyvän lähivuosina, erityisesti viikonloppuina ja loma-aikoina.

Muutama prosentti suunnittelee vapaa-ajanasunnost vakinaista asuntoa

Ulkopaikkakuntalaisista loma-asunnon omistajista vain harvat - yleensä muutamia prosentteja vastanneista - ovat aikeissa muuttaa vapaa-ajanasuntonsa vakituiseksi asunnoksi seuraavan viiden vuoden aikana. Vapaa-ajanasunnolle muuton esteistä yleisimpänä pidetään asuinrakennukselle asetettuja teknisiä vaatimuksia, joita vastaajan omistama vapaa-ajanasunto ei täytä. Toisen yleisen muuton esteen muodostavat laajasti ottaen henkilökohtaiset syyt.

Palvelut saavat kiitosta 
Mökkiläiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluihin.  Vapaa-ajanasukkaiden tyypillisimmin käyttämiä palveluita ovat päivittäistavarakaupat, jätehuolto, erikoisliikkeet, polttoaineenjakelu, tietoliikenneyhteydet ja tapahtumat. Tyytymättömyyttä on yleisesti julkisen liikenteen palveluihin, mikä ei harvaan asutuilla seuduilla ole yllätys. Tarvittavista palveluista kiinnostavia ovat lumenaurauspalvelut, loma-asunnon korjaus- ja rakennuspalvelut sekä puiden kaatoon puuhuoltoon liittyvät palvelut. 

Vapaa-ajan asukkaat tuovat elinvoimaa
Vapaa-ajanasuntoa kohti laskettu matkailukulutus vaihtelee Taivalkosken 1.623 eurosta/vuosi Kuusamon 4.222 euroon/vuosi. Kaikissa kohdekunnissa rahassa mitattuna matkailullisesta vapaa-ajan asumisesta hyötyy eniten vähittäiskauppa. Yhteenlaskettu prosenttiosuus kokonaiskulutuksesta vaihtelee tutkimuskunnissa 56:sta 65 prosenttiin.

Kyselyyn vastanneista ulkopaikkakuntalaisista loma-asunnon omistajista 5-9 prosenttia ilmaisi vapaa-ajanasuntonsa käyttäjillä olevan kiinnostusta yritystoiminnan harjoittamiseen mökkikunnassa.

Kehittämistoiveissa viestintä, jätehuolto ja palvelut
Suurin osa kohdekuntien vastaajista (73-85 %) kokee saavansa tarpeeksi tietoa loma-asuntonsa sijaintikunnan asioista ja palveluista. Vapaa-ajan asumista koskevissa kehittämisehdotuksissa yleisiä teemoja näyttäisivät olevan jätehuolto, viestintä sekä palvelut. Matkailua koskevat ehdotukset liittyvät usein markkinointiin, tapahtumatarjontaan, luontomatkailun edistämiseen, julkisen liikenteen parantamiseen sekä luontoarvojen ja luonnon matkailullisen vetovoiman säilyttämiseen. 

Linkit raportteihin

Matkailullinen vapaa-ajan asuminen: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala: https://www.theseus.fi/handle/10024/323998

Matkailullinen vapaa-ajan asuminen: Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi: https://www.theseus.fi/handle/10024/323924

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Mikko Keränen, +358 44 7101 620, mikko.keranen@kamk.fi
  • Matkailututkija Jari Järviluoma, jari.jarviluoma@kamk.fi

Uusimmat

Koronavirus 2020
30.11.2020
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset Kuusamossa. Tutustu myös alueelliseen koronatiedotussivustoon.