Olet täällä

18.3.2020 - 18:59

Tiedote viranomaistapaamisesta 18.3.

Kaunein kunta leima 620x420

Kuusamon kaupungin johtoryhmä, palo- ja pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos ja seurakunta pitivät koronavirustilanteeseen liittyvän viranomaistapaamisen 18.3.2020.

Tilanne Kuusamon alueella on kokonaisuudessaan rauhallinen.  Viranomaiset ovat varautuneet kaikin mahdollisin keinoin, jos tilanne muuttuu nopeasti. Kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan joka tilanteessa tiiviillä yhteistyöllä.

Päivähoidossa ja esiopetuksessa oli 18.3. läsnä 1/3 lapsista, loput ovat jääneet kotiin hoitoon. Kaikille alaluokkien lapsille, jotka tarvitsevat lähiopetusta, opetus on pystytty järjestämään. Alaluokkien lähiopetus jatkuu Nilonkankaan, Tolpanniemen, Kirkkokedon, Torangin, Rukan ja Mäkelän kouluissa.

Epidemiakriisiin on varauduttu kaikilla mahdollisilla resursseilla Kuusamon kaupungin perusturvassa. Terveyskeskuksen päivystyksessä hoidetaan kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat.

Kuusamon kaupunki ja alueen viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti ja kokoontuvat säännöllisesti. Tiedotamme kokoontumisten yhteydessä. 

Kuusamon kaupunki

Jouko Manninen
kaupunginjohtaja

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat