Olet täällä

2.8.2019 - 8:00

Tiedote tilan Hyväniemen jakokunta osakkaille

Posion Vasikkalahdessa sijaitsevan tilan Hyväniemen jakokunta 614-403-878-1/3 osakkaita koskeva tiedoksianto maa-aineslain 14 § 2 mom mukaisesta hallintopakkoasiasta on julkaistu Virallisessa Lehdessä (www.virallinenlehti.fi) 2.8.2019.

Asiakirjapyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostitse kirjaamo@kuusamo.fi.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: