Olet täällä

4.12.2018 - 14:35

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen. 

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:

  • Kainuun oikeusaputoimisto kainuu.velkaneuvonta@oikeus.fi puh. 029 56 61 385
  • Lapin oikeusaputoimisto lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi puh. 029 56 61 567
  • Oulun oikeusaputoimisto oulu.velkaneuvonta@oikeus.fi puh. 029 56 61 460
  • Ylivieskan oikeusaputoimisto ylivieska.velkaneuvonta@oikeus.fi puh. 029 56 61 310

Lue lisää liitteenä olevasta Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tiedotteesta.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: