Olet täällä

21.9.2017 - 23:02

Sisäilmastotyöryhmä tiedottaa

Tabletti ja kirjat
Kuusamon kaupungin sisäilmastotyöryhmä kokoontui 13.9.2017

Sisäilmastotyöryhmän peruskokoonpano

  • Anne-Kaisa Olva, kiinteistöpäällikkö (puheenjohtaja)
  • Jyrki Oikarinen, rakennuttajainsinööri
  • Vesa Kuosku (sij.Hannu Kesti), ympäristötarkastaja
  • Marika Raatikainen, työsuojelupäällikkö
  • Jaana Tyni, työsuojeluvaltuutettu
  • Eero Virkkunen, työterveyslääkäri, Terveystalo

Tarvittaessa sisäilmastotyöryhmä kutsuu kokouksiinsa muita asiantuntijoita. Sisäilmasto-ongelman ilmaantuessa työryhmään kuuluvat myös kohteen työyksikön esimies ja työntekijöiden edustajat, sekä mahdolliset muut esimiehen ja kiinteistöpäällikön tarpeelliseksi katsomat henkilöt (esim. tilojen käyttäjiä, siivoustyönjohtaja).

Kohdetyöpaikan esimies vastaa sisäisestä tiedotuksesta tilojen käyttäjille sisäilmastotyöryhmässä sovitulla tavalla.

Käyttäjien ja asiakkaiden ilmoitukset julkisten kiinteistöjen toimintaympäristöistä

Työryhmä aloitti palautekanavan suunnittelun. Tavoitteena on valmistella kuntalaisille ja tilojen käyttäjille selkeä toimintatapa, jolla he voivat antaa palautetta kaupungin eri toimintaympäristöistä.
Palautelomake julkaistaan kaupungin internet-sivuilla ja sillä voi antaa palautetta kaikista toimintaympäristön liittyvistä asioista, mukaan lukien sisäilmastoasiat.

Sisäilmastotyöryhmä
 

Uusimmat