Olet täällä

14.6.2018 - 13:38

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Kuusamon yleiskaavasta

Kuusamon kaupunki tekee valitusaikana päätöksen jatkotoimenpiteistä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kuusamon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen (13.12.2016) matkailun ydinaluetta ja matkailun virkistyspalvelualuetta koskevien aluevarausten sekä niihin liittyvien kaavamääräysten osalta. 

Päätöksen perustelujen mukaan muun muassa kaavaa varten laaditut selvitykset eivät ole olleet riittäviä kumottujen merkintöjen käsittävien alueiden laajuus huomioon ottaen. Lisäksi yleiskaavanmääräyksissä ei voida etukäteen ratkaista sitovasti sitä, aloittaako kunta kaavoituksen tulevien kaavoitusta koskevien esitysten johdosta ja minkä sisältöisiä kaavoja kunta tulee tulevaisuudessa kaavoittamaan. 

Kunnalla on varsin laaja harkintavalta päättää alueidensa käytöstä, eikä maanomistajalla tai -haltijalla ole ehdotonta oikeutta saada alueelleen tietynlaista kaavaa, joten mahdolliset kaavaratkaisut tehdään yksityiskohtaisemmassa kaavaharkinnassa.

Kuusamon kaupunki perehtyy valitusajan aikana hallinto-oikeuden päätökseen ja sen vaikutuksiin, ja tekee sen perusteella päätöksen jatkotoimenpiteistä.
 

Lisätietoja antaa: 

Uusimmat