Olet täällä

12.2.2020 - 10:32

Lumikuormat katoilla ovat korkeat ja vaativat kiinteistöjen omistajilta välittömiä toimenpiteitä

Lumen lapiointia katolta

Runsaslumisen alkutalven jälkeen katoille on kertynyt huomattavan paljon jäätä ja lunta vuodenaikaan nähden. Pitkänajan ennusteiden mukaan tilanne pahenee edelleen.

Lumikuormat katoilla ylittävät tällä hetkellä 90-luvulla ja sitä aikaisemmin rakennettujen rakennusten osalta laskelmissa käytetyt laskenta-arvot. Tällöin peruslumikuormana käytettiin laskelmissa 160 - 180 kg/m2. Tällä hetkellä lumen vesiarvo on Kuusamossa keskimäärin 200-240 kg/m2, joillakin alueilla vesipitoisuus on jo 260-300 kg/m2, joka ylittää jo nykyisetkin laskenta-arvot lumikuormille.

Rakennusvalvonta kehottaa kaikkia kiinteistöjen omistajia ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin kattojen lumikuormituksen vähentämiseksi. Tämä on tärkeää tällä hetkellä kaikilla katoilla.

Katoille kertyvä lumi saattaa vaurioittaa kiinteistöjen kattorakenteita ja pahimmassa tapauksessa jopa aiheuttaa sortumia. Erityisen tarkkoja tulee olla suurten, laajarunkoisten, rakennusten kanssa, joita on mm. teollisuus- ja varastohallit, kaupat ja kauppakeskukset, maneesit, urheiluhallit, eläinsuojat ja konehallit.  Vanhat navetta- ja sikalarakennukset, loma-asunnot, asuinrakennukset (koskee myös rivi- ja kerrostaloja), varastorakennukset ja ladot ovat nyt todella kovilla ylittyneiden peruslumikuormien vuoksi. Erityisesti katteen katvealueiden lumikertymät ovat huomattavan korkeat sekä hyvin loivilla ja tasakattoisilla rakennuksilla on ajankohtaan nähden huomattavan paljon raskasta lumikuormaa.  Suurinta osaa talousrakennuksista- ja rakennelmista ei ole mitoitettu näin raskaille lumikuormille.

Kattojen puhdistus kuuluu kiinteistönomistajalle

Rakennusvalvonnasta muistutetaan edelleen, että kattojen puhdistus ja jääpuikkojen poistaminen rakennusten räystäiltä kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle.

Rakennusten omistajilla on yleinen velvollisuus seurata rakennuksien kantavien rakenteiden kuntoa. Laajarunkoisten rakennusten omistajien on lisäksi lain mukaan huolehdittava, että asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden turvallisuuden ja kunnon ja rakennuksen käyttöohjeissa on mainittu tarvittavista toimenpiteistä ja aikataulusta rakenteiden kunnon ylläpitämiseen ja seuraamiseen.

Lumenpudottaminen tulee tehdä turvallisesti eikä se saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille eikä irtaimelle omaisuudelle.

Katemateriaali ja kinostumat huomioitava katon puhdistuksessa

Katemateriaali tulee lumia pudottaessa ottaa huomioon. Huopakate on erityisen herkkä varioitumaan, joten sille kannattaa jättää lumia pudottaessa n. 10 cm:n suojakerros. Peltikate on liukas, varsinkin jos katolle on ehtinyt muodostua jo jääkerrosta lumen alle. Lumia pudotettaessa suositellaan käyttämään valjaita ja köysiä estämään pudottajan putoamista lumien mukana.

Mikäli katolla on lunta epätasaisesti, tulee lumien pudottaminen aloittaa paksuimmasta kinostumasta. Aloituskohteita ovat taitteet, kinostuma, jiirit, parvekkeiden ja terassien liittymät. Harjakatolla tulee pudottaminen tapahtua symmetrisesti molemmilta lappeilta tasaisesti. Toispuoleinen pudottaminen saattaa aiheuttaa ylikuormitusta rakenteille. Tasakatoilta lumet tulee poistaa saman tien, eikä katolle saa kasata lunta odottamaan siirtoa.

Tarkista lumikuormien tilanne

Lumikuormien ajankohtaisen tilanteen ja mm. lumen vesipitoisuuden pystyy tarkastamaan www.ymparisto.fi /kattojenlumikuorma 

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat