Olet täällä

10.7.2018 - 10:04

Kysely Muojärven rantayleiskaava-alueen metsäasioista

muojarvi.jpg
Vastausaikaa on jatkettu 30.9.2018 saakka.

Muojärven rantayleiskaava-alueen metsäasioihin liittyvän kyselyn avulla on tarkoitus selvittää metsäalueiden kaavoituksen taloudellisia ja muita vaikutuksia.

Kysely on osoitettu Muojärven ranta-alueiden ja vaikutusalueen mökkiläisille, virkistyskäyttäjille, maanomistajille, asukkaille sekä puukaupan, puun korjuun ja metsien hoidon parissa työskenteleville metsäsektorin toimijoille. Erityisesti on tarkoitus selvittää eri osapuolten suhtautumista metsien kaavoitukseen ja kaavamerkintöihin.

Vastaa kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/D4632764EC4BB762.par
Vastausaikaa on jatkettu 30.9.2018 saakka.

Liitekartoilla Muojärvi A-D on MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä ollut kaavaluonnos, johon on merkitty punaisella viivalla rantavyöhykkeen raja (rantavyöhykkeen raja tarkentuu kaavaehdotukseen).

Lisätiedot

Kaavaan liittyvät asiat:
Pekka Räisänen, Kuusamon kaupunki, 040 7567881, pekka.raisanen@kuusamo.fi

Kyselyyn liittyvät asiat:
Jani Päivänen, FCG Suunnittelu ja tekniikka, 0400 560626, jani.paivanen@fcg.fi

Uusimmat