Olet täällä

16.8.2017 - 15:56

Kuusamon Muuttajatutkimus 2017 antaa apuja strategiatyöhön

Matkalaukku valmiina
Tutkimuksella haettiin muun muassa syitä tulla, lähteä ja pysyä Kuusamossa.

Kuusamon muuttajatutkimuksen tavoitteena oli selvittää tulo- ja lähtömuuttajien sekä nykyisten asukkaiden vetovoima-, työntövoima- ja pitovoimatekijät. Lisäksi tutkittiin kaupungin imagoon, maineeseen ja palveluihin liittyviä tekijöitä, jotka tukevat muuttopäätöstä.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina kesäkuussa 2017 ja siihen osallistui 301 vastaajaa. Vastaajista tulomuuttajia oli 100, lähtömuuttajia 100 ja pitkäaikaisia kuusamolaisia 101 henkilöä.

Tutkimuksen toteuttaja Innolink Research laatii muuttajatutkimuksen tuloksien pohjalta kaupungille hyödyntämissuunnitelman, esityksen konkreettisista toimenpiteistä. Kuusamon uusi kaupunginvaltuusto tulee käyttämään suunnitelmaa yhtenä taustatietona strategioiden valmistelutyössä.

Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan tarkemmin tuonnempana, kun yhteenvedot ja suunnitelmat valmistuvat.

Uusimmat