Olet täällä

18.10.2017 - 16:30

Kuusamo kysyi kuntalaisilta ja henkilöstöltä

kaava_keskusta_kesa5.jpg
Paikkakunnalla asuvat ovat pääosin tyytyväisiä, mutta kehitettävääkin löytyy. Samansuuntaisia ovat henkilöstön näkemykset kaupungista työnantajana.

Kuusamon kaupunki pyysi syys-lokakuun aikana paikkakunnalla asuvien näkemyksiä kaupunkistrategian 2021 painopisteisiin vuosille 2018–2021. Samaan aikaan vietiin läpi henkilöstökysely kaupungin työntekijöille.

Kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä muun muassa Kuusamon kaupungin visiosta, strategian tavoitteista ja kaupungin palveluista. Vastauksia kertyi lähes 650. Linkki kyselyyn oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 19.9.–10.10.2017. Aktiivisimpia olivat 30–69 -vuotiaat, joita oli yli 80 % vastaajista.

Kitkantien uudistaminen ja ammatilliseen koulutukseen panostaminen nousivat tärkeimmiksi elinvoima-näkökulmaan liittyneistä väittämistä. Hyvinvointinäkökulmassa oltiin vahvasti leikkaustoiminnan säilyttämisen kannalla. Noin 67 % vastaajista oli väittämästä täysin samaa mieltä. Liikunnan käyttömaksut tuntuivat sopivilta ja virkistysalueiden ja ulkoilupolkujen kuntoon oltiin tyytyväisiä. Vastaajien mielestä myös terveyskeskus palvelee hyvin ja sekä kunnallisvero että kiinteistövero ovat sopivalla tasolla. Avoimissa vastauksissa toivottiin esimerkiksi nuorille skeittiparkkia sekä uusia tiloja tai vähintään entisten saneerausta. Velkaa kuntalaiset eivät haluaisi kaupungin ottavan lisää.

Henkilöstökyselyyn saatiin vastauksia noin 300. Aktiivisinta osallistuminen oli perusturvan sekä kasvatuksen ja sivistyksen toimialoilla, joilla henkilöstömääräkin on suurin. 

Henkilöstöstä suurin osa koki, että työilmapiiri on hyvä tai erittäin hyvä ja että omaa työtä koskeviin asioihin pääsee vaikuttamaan. Kuten kuntalaisetkin, oli myös henkilöstö sitä mieltä, että nuorisotilat tulisi uudistaa.

Liitteisiin on koottu kyselyn tuloksista yhteenvetoa, johon on nostettu myös eniten kommentteja saaneet avoimet palautteet.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Kuusamon kaupunkistrategian 2021 painopisteitä valmistellaan parhaillaan ja kyselyn vastaukset antavat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi ja kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: