Olet täällä

27.3.2017 - 0:00

Kuntalaiset eivät usko, että palvelut paranevat sote-uudistuksessa

Ennakkotietoja 1200 kuntalaiskyselyyn vastanneelta

Kuntalaisten suhtautumista kuntiin selvitetään laajalla kyselyllä. Kaikkiaan 32 450 kansalaista ympäri Suomea saa lähiviikon aikana kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Lue Kuntaliiton uutinen kyselyn välituloksista tästä.

Kysely on osa kunnissa toteutettuja ja tulevia uudistuksia arvioivaa laajaa ARTTU2-tutkimusohjelmaa. Tutkimusohjelma seuraa kuntien kehitystä vuoteen 2018 saakka.

Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Edelliset vastaavanlaajuiset kyselyt on tehty vuosina 2015, 2011 ja 2008. Kysely lähetetään Väestörekisterikeskuksen otoksen mukaisesti kaikkiaan 32 450 täysi-ikäiselle kunta-laiselle. Kuntakohtaiset otokset vaihtelevat 250:sta 1900 henkilöön.

Postikyselyn saavat voivat vastata kyselyyn myös sähköisesti.

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kuntaliiton koordinoima ARTTU2-tutkimusohjelma selvittää kunnissa tote​utettujen ja tulevien uudistusten tuomien muutosten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Ohjelma käynnistyi loppuvuodesta 2014, ja se kestää alkukevääseen 2018 saakka. Tutkimusohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. ​

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat