Olet täällä

7.3.2019 - 15:30

Kaupunki kilpailuttaa alueurakat

Urakat sisältävät kaavatiet ja työsuorituksena avustettavat yksityistiet. Tarjoukset on jätettävä 5.4.2019 mennessä

Kuusamon kaupunki kilpailuttaa seuraavat alueurakat vuosille 2019 - 2022 (+2 vuoden optiot):

  • keskustan alueen kunnossapidon alueurakka
  • Rukan alueen kunnossapidon alueurakka
  • eteläisten yksityisteiden kunnossapito 
  • pohjoisten yksityisteiden kunnossapito

Urakat sisältävät kaavatiet ja työsuorituksena avustettavat yksityistiet. Yksityisteiden osalta kohteet voivat muuttua tehtyjen avustuspäätösten mukaisesti. Urakkaan sisällytetyt työt tehdään itsenäisesti ja omatoimisesti laatuvaatimusten mukaisesti. Alueurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös päivystysvastuu, kelin seuranta sekä katuympäristön havainnointi ja raportointi.

Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset on jätettävä 5.4.2019 mennessä.

Tarkemmat tiedot hankinnoista on julkaistu hankintailmoituksessa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

Lisätietoja löytyy myös oheisesta liitteestä.

Kaupungin hankintailmoituksista tiedotetaan myös palvelukortilla Avoimet tarjouspyynnöt

Uusimmat