Olet täällä

22.1.2020 - 8:00

Kattojen lumikuormat vaativat toimenpiteitä

Jääpuikot
Kattojen puhdistus kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle.

Runsaslumisen alkutalven jälkeen katoille on kertynyt vuodenaikaan nähden huomattavan paljon jäätä ja lunta. Pitkänajan ennusteiden mukaan tilanne pahenee edelleen. 

Rakennusvalvonta kehottaa kiinteistöjen omistajia tarkkailemaan lumen määrää katoilla ja ryhtymään riittävän ajoissa toimenpiteisiin kuormituksen vähentämiseksi. Lumikuormaa kannattaa keventää varsinkin laaja-alaisilta katoilta jo ennen kuin se on lähellä peruslumikuormaa tai sen yli. Nyt ollaan jo peruslumikuorman lukemissa ja osin yli. 

Tällä hetkellä lumen vesiarvo on Kuusamossa keskimäärin 160-200 kg/m2, joillakin alueilla vesipitoisuus on jo 200-220 kg/m2. Nämä lukemat ylittävät aikaisempien määräysten kattorakenteiden laskelmissa käytetyn peruslumikuorman, joka on ollut 180 kg/m2. Nykyisin laskelmissa käytettävä peruslumikuorma on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 260 kg/m2.

Katoille kertyvä lumi saattaa vaurioittaa kiinteistöjen kattorakenteita ja pahimmassa tapauksessa jopa aiheuttaa sortumia. Erityisen tarkkoja tulee olla suurten laajarunkoisten rakennusten kanssa, joita ovat mm. teollisuus- ja varastohallit, maneesit, urheiluhallit, eläinsuojat ja konehallit. Pientalojen ja loma-asuntojen omistajien tulee lisäksi seurata katteen katvealueiden lumikertymiä sekä talousrakennusten tilannetta. Talousrakennuksia ja -rakennelmia ovat mm. pihavarastot, kesäkeittiöt, puuvajat, pressutallit jne. Netistä ostettuja talousrakennuksia ja pressuhalleja ei pääsääntöisesti ole suunniteltu paikallisia lumikuormia huomioiden.

Rakennusten omistajilla on yleinen velvollisuus seurata rakennuksien kantavien rakenteiden kuntoa. Laajarunkoisten rakennusten omistajien on lisäksi lain mukaan huolehdittava, että asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden turvallisuuden ja kunnon. Rakennuksen käyttöohjeissa on oltava maininta tarvittavista toimenpiteistä ja aikataulusta rakenteiden kunnon ylläpitämiseen ja seuraamiseen.

Huomioi lumenpudotuksessa:

  • Älä aiheutta vaaraa ihmisille, eläimille eikä irtaimelle omaisuudelle.
  • Jätä huopakatteelle n. 10 cm:n suojakerros. Varo peltikatteen liukkautta.
  • Aloita lumien pudottaminen paksuimmasta kinostumasta, jos katolla on lunta epätasaisesti.
  • Pudota lumet symmetrisesti harjakaton molemmilta lappeilta. Toispuoleinen pudottaminen saattaa aiheuttaa ylikuormitusta rakenteille.
  • Tasakatoilta lumet tulee poistaa saman tien, eikä katolle saa kasata lunta odottamaan siirtoa.

Tarkista ajankohtaiset lumi- ja vesikuormatileet Ympäristöhallinnon sivuilta:

Kattojen lumikuorma

Kattojen vesitilanne