Olet täällä

14.9.2018 - 13:31

Digitaalista infrastruktuuria kehitetään yhteistyöllä

kaava_keskusta_kesa5.jpg

Digitaalisen infrastruktuurin ja verkkojen yhteisrakentaminen

Kuusamon kaupunki on käynnistänyt keväällä 2018 kaupunginvaltuuston iltakoulun jatkotoimenpiteenä tietoliikenneyhteyksien vahvistamista ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä koskevan selvityksen (masterplan -toimintamalli). Selvityksellä vastataan kysymykseen, että kuinka suomalaisittain keskikokoisessa kaupungissa Kuusamossa voidaan edelleen kehittää laajakaistayhteyksiä kaupungin taajamiin, harvaan asutulle maaseudulle sekä tuhansia ihmisiä kokoaviin tapahtumiin. Yhteydet toteutetaan tulevaisuudessakin sekä langattomasti että kiinteillä yhteyksillä. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen luo edellytykset 5G:n ja muiden 2020-luvulla käyttöön tulevien teknologioiden hyödyntämiseen.

Verkkojen yhteisrakentaminen pienentää kokonaiskustannuksia

Tavoitteena on, että tietoliikenteen runkoverkkoja toteutetaan nykyistä enemmän yhteisrakentamisena pääasiassa operaattoreiden, sähkönsiirtoverkkoyhtiön ja kaupungin kesken. Loppukäyttäjäyhteyksien toteuttaminen etenee lähtökohtaisesti tarve- ja kysyntäperusteisesti optimoiden langattoman ja kiinteiden yhteyksien kehityksen mahdollisuudet.

Yhteisrakentamisen tarkastelussa keskeisen rungon muodostaa Caruna Oy:n sähköverkon saneerausohjelman laaja-alaiset maakaapeloinnit ja muiden toimijoiden ajankohtaiset yhdyskuntateknisien verkkojen hankkeet. Yhteisrakentamisella verkkojen kokonaiskustannukset pienenevät merkittävästi. Selvityskohteiksi vuoden 2018 aikana ovat nousseet seuraavat kohteet:

  • Käylä - Oulangan tutkimusaseman väli (muutaman tarvitsijan isot tietoliikennetarpeet, Liikasenvaarantien peruskorjaushanke)
  • Rukajärventie - Tahkolanranta (vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen alue, sähköverkon saneeraus)
  • Kuusamon keskusta (vuosina 2019-2020,Ouluntaival – Kitkantie -saneeraus)
  • Vuotungintien suunta ja laajempi alue taajamasta itään (harvaan asutun alueen eri toimintojen tarpeiden mm. viranomaistoiminnot, sähköverkon saneeraussuunnittelu tulossa)
  • Rukan tapahtuma-alue (tilapäisten isojen väkimäärien ja kysyntäpiikkien hoitaminen)

Selvityskohteet ovat sekä toteutusvaiheessa olevia että suunnitteluvaiheeseen tulossa olevia erityyppisiä kohteita. Yhteisrakentamisen toimintamalleista ja yhteistyökäytännöistä saatavia kokemuksia hyödynnetään alueen muissa 2020–luvun digitaalisen infrastruktuurin ja muiden verkostojen yhteisrakentamisen tehostamisessa. Tavoitteena on toimintamallin hyödyntäminen myös laajemmin kansallisen strategian toimeenpanossa.

Tarpeen kasvun ennakointi, kysynnän aktivointi ja tarjonnan varmistaminen

Elokuussa 2018 Telian ja DNA:n omistama Suomen Yhteisverkko on saanut valmiiksi tukiasemien L900-päivityksen, jolla on parannettu Kuusamon alueen 4G-yhteyksien kattavuutta ja nopeutta. Päivityksen vaikutuksia arvioidaan mm. alkukesällä käynnistetyn nettikyselyn kautta esille tulleiden yhteystarpeiden ja ongelmien nopeana ratkaisuna. Katso lisää: Yhteisverkko

Kuusamon kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa alueen asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden tarpeita vastaavien tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa 2020-luvulla. Kaupunki pyrkii olemaan edelläkävijänä kansallisen digitaalisen infrastruktuurin strategian 2025 toteuttamisessa.

Lisätietoja

Pekka Kantola
tietohallintojohtaja
pekka.kantola(a)kuusamo.fi
0400 680 304