Olet täällä

Talousvesivalvonta

Kuusamotietoa

vesitorni.jpg
Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Vesi ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja.

Talousvettä voidaan hankkia vesilaitosten verkostosta (vesijohdosta) tai ýksityiskaivosta.

Kuusamossa on joitakin asuntoja ja lukuisia loma-asuntoja joiden talousvesi hankitaan pintavedestä ts. järvestä, lammesta tai joesta. Pintavettä ei suositella käytettäväksi talousvetenä, koska se voi muuttua käyttökelvottomaksi sinileväesiintymän tai veteen kuolleen eläimen johdosta.

Ympäristötarkastaja valvoo käytettävän talousveden laatua.

Vesilaitosten valvonta

Vesilaitosten jakaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon perustehtäviin. Säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostossa kulkeva vesi.

Talousveden laadusta määrää Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), joka on antanut asetuksen (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Lisätietoa talousvedestä ja sen valvontasäännöksistä löydät esim. Valviran www-sivustoilta ja ympäristöhallinnon sivuilta >ympäristöhallinto vesihuolto

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla osaamistesti. Lisätietoa osaamistestistä löydät tästä >vesityökortti.

Kaivot

Yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaisesti kaivon käyttäjän yhteydenoton perusteella. Kaivoveden tutkimuskustannukset kuuluvat kaivon omistajan maksettaviksi.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat mm. kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon tekemisestä ja kunnostuksesta löytyy esim. Suomen ympäristökeskuksen sivustolta.

STM on antanut asetuksen (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Kuusamoa lähimmät vesinäytetutkimuksia tekevät laboratoriot sijaitsevat Oulussa ja Rovaniemellä. Tavallisimmat poikkeamat laatusuosituksista alueellamme ovat pH, raudan ja mangaanin määrä. Maaperästä johtuen kaivoveden pH on usein happamampi kuin suositusraja-arvo (6,5), ja raudan tai mangaanin pitoisuudet ylittävät raja-arvot n. 20 %ssa kaivoista.

Talousveden liiallinen rautapitoisuus ei aiheuta suoranaista terveyshaittaa. Suuri rautapitoisuus aiheuttaa veteen ruosteen makua, ruostekerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin, sakkaa vesijohtoihin ja ruostetahroja pesuvaatteisiin.

Mangaanin aiheuttamat haitat ovat samanlaisia kuin raudan aiheuttamat: veden paha maku, kerrostumia saniteetti- ja talouskalusteissa, tahroja pesuvaatteissa ja kerrostumia vesijohdoissa. Väri on raudasta poiketen mustaa ja talousvedessä joskus esiintyvä musta sakka on merkkinä liian korkeasta mangaanipitoisuudesta.

Eritasoisten kaupallisten suodattimien avulla on mahdollista vähentää talousveden rauta- ja mangaanipitoisuuksia laatusuositukset täyttäväksi.

Mikäli haluat tutkituttaa kaivovetesi laadun, voit ottaa yhteyttä joko suoraan tutkiviin laboratorioihin tai Kuusamon kaupungin ympäristötarkastajaan (Hannu Kesti puh. 040-731 6826). Luotettavien tulosten edellyttämiä steriilejä näytepulloja on saatavissa Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kunnantalolta.

Elintarvikehuoneistot, joilla on oma kaivovesi

Elintarvikehuoneistojen käyttämän veden tulee täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Lisätietoa saat kuntasi terveystarkastajalta sekä STM:n antamista asetuksista 461/2000 ja 401/2001.

 

Lisätietoja antaa