Olet täällä

Vanhempien ensisijaisena tehtävänä on - oman eroprosessinsa ohella - pyrkiä turvaamaan lapselle mahdollisimman helppo ja pehmeä siirtymä uuteen tilanteeseen. Myös erotilanteessa päävastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla, joiden tukena toimivat tarvittaessa omaiset, ystävät, vertaisryhmät, sosiaalityöntekijät, perheneuvola, seurakunnat tai järjestöt.