Olet täällä

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupunki, perusturvan toimiala

Millainen palvelu?

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivittäisen elämän tukeminen ja itsenäisen
toimintakyvyn edistäminen asiakkaan tarve ja toimintakyky huomioiden.