Olet täällä

LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTOT                                                           

Terveyskeskuslääkäri/vuosimaksu                                                        41,20

Terveyskeskuslääkäri/kertamaksu (sanktiomaksu)                             20,60

- Oletuksena on vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden (1.1.-31.12.). Ellei maksa vuosimaksulaskua laskutetaan kertamaksu. Kertamaksu peritään jokaiselta käynniltä käyntikertojen lukumäärästä riippumatta

- ikäraja 18 vuotta

Terveyspalvelujen tulosalue eli Kuusamon terveyskeskus on terveyspalveluiden tuottaja ja järjestäjä. Sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ohjata väestöä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä järjestää perusterveydenhuollon ja sitä tukevien perustason erikoissairaanhoidon palveluja. Vaativa ja kiireellinen erikoissairaanhoito toteutetaan pääasiassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.