Olet täällä

Terveyshaitalla tarkoitetaan  ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Kiireellisessä tapauksessa kiellon tai määräyksen saa antaa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija.

Kuusamon kaupungissa yleistä terveyshaittaa arvioi ensisijaisesti terveystarkastaja.