Olet täällä

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Kuntoutuspsykoterapia, työkyvyn tai opiskelukyvyn parantamiseksi.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupungin terveyspalvelujen järjestämä

Millainen palvelu?

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.