Olet täällä

Asia voi tulla vireille

  1. vanhemman (vanhempien) aloitteesta avioliittolain mukainen perheasiainsovittelu lapsen asemasta sopiminen erotilanteessa
  2. virka-apupyyntönä toisesta kunnasta
  3. oikeuden määräämänä täytäntöönpanosovitteluna

    Sosiaalityöntekijän tehtävänä on varmistaa lapsen edun toteutuminen erotilanteessa. Työntekijä ei voi olla kummankaan vanhemman puolella vaan tukena vanhemmille, jotta he kykenisivät sopimaan lasten asioista eron jälkeen ja osaisivat ottaa lapsen näkökulman huomioon päätöksissään.