Olet täällä

EU-tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kuusamon kaupunki on laatinut henkilörekistereistään tietosuojaselosteet, jotka kootaan tälle sivulle. Kukin toimiala tai yksikkö vastaa omien selosteiden ajantasaisuudesta.