Olet täällä

Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio on myöntänyt Kuusamon kaupungille tuen keskustan liikennejärjestelyjen toteuttamiseen. Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt (MT 18 857) -hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 3 929 000 euroa ja myönnetty tuki enintään 50 % hyväksyttävistä nettokustannuksista. Rahoitus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.