Olet täällä

Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Kuusamon kaupungin ympäristöterveys- ja ympäristönsuojelutulosyksikkö. Tulosyksikkö työskentelee ympäristön pilaantumisen ja siitä aiheutuneiden vahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarkkailun, lupien ja valvonnan avulla sekä pyrkii aikaansaamaan ja edistämään ympäristön tilaa parantavia hankkeita. Paikallisesti, Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella ympäristönsuojelun merkittävin haaste on järvien, jokien ja muiden pintavesien rehevöitymisen torjunta.