Olet täällä

Perusturva vastaa kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain mukaan kunnalle kuuluvien tehtävien järjestämisestä ja tuottamisesta.

Perusturvan tehtävänä on edistää kuusamolaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia järjestämällä hyvän elämän mahdollistavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, alueellisesti ja yhteistoiminnallisesti.

Perusturvan toimiala jakaantuu neljään tulosalueeseen: