Olet täällä

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Palvelun järjestämisvastuu on kunnalla ja palvelun tuottaa myös kaupunki itse.
Lisäksi voidaan ostaa päihdekuntoutusta ulkopuolisilta toimijoilta, erityisesti
laitoskuntoutusta.

Millainen palvelu?