Olet täällä

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

  • Vastaa työttömyyden hoidossa kunnan vastuulle kuuluvien sosiaali-, terveys-  ja kuntoutuspalveluiden kokonaisuudesta
  • Koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä kunnan eri sektoreiden, kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden välillä

Yksikön johtajana toimii sosiaaliohjaaja Esa Loukusa ja hyvinvointikoordinaattorina Pirkko Määttä.

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön elokuussa 2017 uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmassa korostetaan vanhempien ja lasten osallisuutta. Vanhempien osallisuudella tarkoitetaan sitä, että vanhemmalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.