Olet täällä

Olemme sähköistäneet kaikki rakennuslupiin liittyvät käsittelyvaiheet. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste–palvelun kautta.
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat on mahdollista hakea sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä.

Rakennuslupien keskimääräiset käsittelyajat ovat kesälomakaudella 2-3 kuukautta ja normaalikaudella 1-2 kuukautta. 

Paperisten rakennuslupa-asiakirjojen skannauksesta peritään taksan mukainen maksu.

Ympäristöluvan tarpeesta ja lupamenettelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristöluvan myöntää toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen joko Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella ympäristötarkastajan kanssa, jotta hakemusta ei tarvitsisi myöhemmin täydentää. Hyvin laadittu lupahakemus nopeuttaa lupa-asian käsittelyä.