Olet täällä

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Harkinnanvaraista kuntoutusta työ- tai toimintakyvyn parantamiseksi ja turvaamiseksi eduskunnan vuosittain myöntämän rahamäärän puitteissa.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Kuntoutuspsykoterapia, työkyvyn tai opiskelukyvyn parantamiseksi.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos,  ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/ palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Elinkeinotuella tuetaan sairaan tai sairaan tai vammaisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan työn aloittamista sekä työvälineiden hankintaa. 
Työvälineiden tulee olla henkilökohtaiseen käyttöön hankittavia ja sairauden tai vamman vuoksi tarpeellisia työn suorittamisessa.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos,  ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/ palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Vaativat apuvälineet työstä tai opinnoista suoriutumiseksi

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/kuntoutuskurssihaku

Millainen palvelu?

Ammatilliset kuntoutuskurssit on suunnattu vajaakuntoisille nuorille (18-25 v ) ja
aikuisille (26-60 v). Tavoitteena lisätä nuorten ja aikuisten elämänhallintaa ja
aktiivisuutta sekä parantaa työelämävalmiuksia ja tukea koulutukseen ja
työelämään pääsyä.

Sivut