Olet täällä

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille elämänhallinnan
ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimistot
järjestämään kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden.