Olet täällä

Yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon palveluja kohdennetaan niille asiakkaille, jotka tarvitsevat pääsääntöisesti päivittäin tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon palvelut sisältävät perushoidon; monipuolisesta ravitsemuksesta, hygieniasta ja turvallisesta lääkehoidosta huolehtimisen. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan myös fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus sekä omatoimisuuden tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Toiminta perustuu ihmisarvoisen elämän turvaamiseen asiakkaan lähtökohdista käsin.