Olet täällä

 

Apajakodin toimintaperiaatteisiin kuuluvat asiakaslähtöisyys, sekä pyrkimys ylläpitää ja edistää asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asukkaiden toimintoja tuetaan ja ohjataan heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Ohjatessa vahvistetaan heidän omatoimisuuttaan, itsenäistymistään ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Apajakodin arvot:

- Apajakodissa arvostamme ja kunnioitamme toisiamme

- Apajakodissa on tavoitteena asukkaiden hyvä elämä

- Apajakodin toiminta on ammatillista ja voimavaralähtöistä