Olet täällä

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi, tukikeinojen miettiminen, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.