Olet täällä

Terveyspalvelujen tulosalue eli Kuusamon terveyskeskus on terveyspalveluiden tuottaja ja järjestäjä. Sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ohjata väestöä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä järjestää perusterveydenhuollon ja sitä tukevien perustason erikoissairaanhoidon palveluja. Vaativa ja kiireellinen erikoissairaanhoito toteutetaan pääasiassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.