Olet täällä

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön elokuussa 2017 uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmassa korostetaan vanhempien ja lasten osallisuutta. Vanhempien osallisuudella tarkoitetaan sitä, että vanhemmalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.