Olet täällä

SOTE-uudistus

SOTE-uudistusta valmistellaan Pohjois-Pohjanmaalla PoPSTer-hankkessa

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle (maakunnalle). Itsehallintoalueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä lain ja sen nojalla tehdyn valtioneuvoston järjestämispäätöksen mukaisesti.

PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen. 

PoPSTer-hankkeessa uudistetaan toimintaprosesseja niin, että palvelukokonaisuudet ovat entistä asiakaskeskeisempiä. Palvelut yhdistetään sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. Asiakasnäkökulmasta ensisijaista on lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki. 

Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer-sivuilta.