Olet täällä

Sosiaalityöntekijän rooli

Kuusamotietoa

Kun vanhemmat eroavat, heidän täytyy sopia lasten huoltajuudesta (huollosta), asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Tätä varten vanhemmat varaavat ajan sosiaalityöntekijän luo. Kuusamossa perheasioiden sovittelua ja siihen liittyvää neuvontaa tekevät sosiaalityöntekijät.

Asia voi tulla vireille

  1. vanhemman (vanhempien) aloitteesta avioliittolain mukainen perheasiainsovittelu lapsen asemasta sopiminen erotilanteessa
  2. virka-apupyyntönä toisesta kunnasta
  3. oikeuden määräämänä täytäntöönpanosovitteluna

    Sosiaalityöntekijän tehtävänä on varmistaa lapsen edun toteutuminen erotilanteessa. Työntekijä ei voi olla kummankaan vanhemman puolella vaan tukena vanhemmille, jotta he kykenisivät sopimaan lasten asioista eron jälkeen ja osaisivat ottaa lapsen näkökulman huomioon päätöksissään.

    Varsinkin silloin, jos vanhempien ero on hyvin riitainen, on välttämätöntä, että kolmas osapuoli arvioi tilannetta lasten kannalta. Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen mielipiteensä otetaan huomioon, mutta lapsi ei voi asioita kuitenkaan itse päättää. Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on myös selvittää lasten mielipidettä ja kuulla heitä tarvittaessa yhteistyössä perheneuvolan kanssa.

    Jos erotilanteessa tai sen jälkeen vanhempien välit ovat niin tulehtuneet, että se voi vaarantaa lapsen hyvinvointia ja kehitystä, perheasioiden sovittelu voi muuttua luonteeltaan lastensuojeluasiaksi. Erityisesti tällaisessa tilanteessa sosiaalityöntekijän rooli lapsen edun varmistajana korostuu. Rajapinta lastensuojeluun voi olla hyvin häilyvä silloin, jos eroprosessiin kytkeytyy vanhempien välisiä epäilyjä ja syytöksiä esimerkiksi lasten hyväksikäytöstä.

Lisätietoja antaa