Olet täällä

Työmarkkinatuen kuntaosuudella työllistäminen Kuusamon kaupunki

Työmarkkinatuen kuntaosuudella työllistäminen

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Naturpolis, työllisyyspalvelut: 
o    Työllistämisen palvelujen toteutuksesta vastaa ja huolehtii työllisyyskoordinaattori 
o    Yhteystiedot: Mailis Vallioniemi 0400 681 574, etunimi.sukunimi@naturpolis.fi

Millainen palvelu?

Kuusamon kaupunki maksaa avustusta työnantajalle, joka työllistää kaupungin
maksuvelvollisuuden piirissä työmarkkinatuella olevan työttömän työssäoloehtoa
täyttävään työhön 1-26 kalenteriviikon ajaksi. Työnantajana voi olla kuka tahansa,
yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö. Avustusta maksetaan enintään 26 viikkoa.
Avustus rahoitetaan kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuteen vuosittain
varatuista määrärahoista.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Palvelusta tiedotetaan henkilökohtaisesti sekä kaupungin nettisivulla osoitteessa:
www.kuusamo.fi -> Palvelut -> Työ ja yrittäminen -> Uusi työ Asiakaspalvelu Askeleen avulla
o    henkilökohtainen yhteydenotto  Askeleesta tai Askeleeseen

Kenelle palvelu on suunnattu?

Työmarkkinatuella kaupungin maksuvelvollisuuden piirissä olevat tai siihen parin
kuukauden sisällä tulevat työttömät.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

TYÖMUODOT: - henkilökohtainen tiedottaminen ja ohjaus, yksilötyöskentelyä.

Mikä on toimintafilosofia?

Avustuksen kohderyhmään kuuluville soitetaan henkilökohtaiseksi ja kerrotaan palvelusta.
Asiakas voi itse kertoa avustusta työnantajille.
Myös Askeleen työntekijät markkinoivat avustusta työnantajille.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Saada kaikki palvelun kohderyhmään kuuluvat työkykyiset henkilöt töihin 100
henkilön vuosivauhdilla. Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti lisätä työttömien ja
heidän perheensä/lähipiirinsä hyvinvointia ja samalla alueen elinvoimaa.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

o    kunnan työllisyyden hoitoon osallistuminen; yhteisön ja kunnan elinvoiman parantaminen
o    työllistyneiden ja heidän perheensä ja lähipiirinsä hyvinvoinnin kokonaisvaltainen lisääminen

Lisätietoja antaa