Olet täällä

Työolosuhteiden järjestelytuki työnantajille

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI TYÖNANTAJALLE: Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut ja yhteystiedot löytyvät www.te-palvelut.fi- sivuilta.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tarjoama palvelu. Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työolosuhteiden järjestelytukea haetaan siltä TE-toimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee.

Millainen palvelu?

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Arvioidessaan tuen tarvetta TE-toimisto huomioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan sekä työnantajan taloudellisen aseman. Jos tuki kohdistuu työssä olevan työntekijän tarvitsemiin hankintoihin tai muutostöihin, työnantajan tulee osallistua kustannuksiin kohtuulliseksi katsotulla määrällä. Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Työnantajalle suunnattu palvelu. 

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden. Sitä on haettava kuukauden kuluessa, kun työtarvikkeet on hankittu tai muutostyöt tehty. Tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon.
Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita myös apua työtehtävissä. Työhönvalmentaja voi auttaa avun tarpeen arvioinnissa. Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella. Maksatushakemus toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava TE-toimistoon kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maksatusjakso on päättynyt.

Mikä on toimintafilosofia?

Arvioidessaan tuen tarvetta TE-toimisto huomioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan sekä työnantajan taloudellisen aseman.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Osatyökykyisten ja vammaisten työntekijöiden työpanos saadaan käyttöön työtehtäviä ja -aikoja räätälöimällä. Myös pienillä työolosuhteiden muutoksilla voidaan saavuttaa suuria etuja, ja ne lisäävät vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden edellytyksiä tehdä ansiotyötä.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Työolosuhteiden järjestelytuen avulla helpotetaan työsuhteiden syntymistä sekä työsuhteiden jatkumista.