Olet täällä

Työhönvalmentajan tuki työnantajalle

TYÖHÖNVALMENTAJAN TUKI TYÖNANTAJALLE: Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut ja yhteystiedot löytyvät www.te-palvelut.fi-sivuilta.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tarjoama palvelu. TE-toimisto hankkii palvelun työllistyjälle ostopalveluna.

Millainen palvelu?

Työhönvalmentaja auttaa esimerkiksi kysymyksissä, jotka liittyvät työsopimuksen tekemiseen ja työtehtävien räätälöintiin ja opetteluun. Hän tuntee työllistyjän osaamisen ja vahvuudet, mikä auttaa, kun etsit työnantajana tehtävään sopivaa henkilöä. Työhönvalmentajan palvelu voidaan yhdistää palkkatukeen. Työhönvalmentaja voi myös neuvoa, miten haet palkkatukea. Työhönvalmentaja voi avustaa työnantajaa ja työntekijää myös työkokeilun aikana. Palvelun enimmäiskesto on 50 tuntia työllistyjää kohden 12 kuukauden aikana.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Yleensä aloitteen palvelulle tekee työnhakija tai TE-toimisto. Työnantajana voit sopia työhönvalmentajan palvelusta myös omasta aloitteestasi. Lisätietoja palvelusta saat TE-toimistosta

Kenelle palvelu on suunnattu?

Työhönvalmentaja  on tukihenkilö työllistyjälle, työnantajalle  ja koko työyhteisölle.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Valmentajan avulla voidaan etsiä työllistyjän kykyjä ja osaamista parhaiten vastaavia työtehtäviä ennen varsinaista työsuhdetta, etsiä ja räätälöidä sopivia työtehtäviä, arvioida työolosuhteiden järjestelytarpeita, avustaa palkan ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisessa ja perehdyttää työyhteisöä asioissa, jotka liittyvät uuden työntekijän työhön tulemiseen. Perehdytys työtehtäviin kuuluu kuitenkin aina työnantajalle.

Mikä on toimintafilosofia?

Työ- ja elinkeinotoimiston työhönvalmentaja on työllistyjän lisäksi työnantajan ja koko työyhteisön tukihenkilö. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tavoitteena on madaltaa ja helpottaa työsuhteen syntymistä sekä auttaa työsuhteen alussa mahdollisissa työhön liittyvissä ongelma tilanteissa.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Työhönvalmentajan palvelut auttavat työllistyjää löytämään hänelle soveltuvan työpaikan.