Olet täällä

Palkkatuella työllistäminen Kuusamon kaupunki

Palkkatukityöllistäminen/ Kuusamon kaupunki

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Naturpolis, työllisyyspalvelut:

 • Työllistämisen palvelujen toteutuksesta vastaa ja huolehtii työllisyyskoordinaattori
 • Yhteystiedot: Mailis Vallioniemi 0400 681 574, etunimi.sukunimi@naturpolis.fi

Millainen palvelu?

Kuusamon kaupunki työllistää palkkatuella vuosittain 70-100 kuusamolaista työtöntä erimittaisiin työsuhteisiin kaupungin eri toimialoille ja yksiköihin.
Palkkatukityöllistämiseen kaupunki varaa vuosittain tarvittavat määrärahat.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

 • Palkkatuki myönnetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti, määrärahatilanne huomioiden
 • Työnsuunnittelija pyytää ehdokkaita TE-toimistosta
 • Asiakkaat hakeutuvat myös itse TE-hallinnon neuvomina

Kenelle palvelu on suunnattu?

TE-HALLINNON MÄÄRITTELEMÄ:

 • Työmarkkinatuella 300 pv tai enemmän työttöminä olleet
 • 6 kuukautta työttöminä olleet alle 30-vuotiaat nuoret
 • Vähintään vuoden työttöminä olleet yli 30-vuotiaat työnhakijat
 • Oppisopimuskoulutusta hakevat (ei ammatillista koulutusta, tai täydennyskoulutustarve)
 • Vajaakuntoiset
 • Kaupungin ikävelvoitteet (57-59-vuotiaat, joilla ansiosidonnaisen päivärahan 500 pv enimmäismäärä täyttyy)

KAUPUNGIN OMAT KOHDERYHMÄT:

 • Kaupungilla kuntouttavassa työtoiminnassa olevat
 • Kaupungin maksuvelvollisuuden piirissä työmarkkinatuella olevat

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

 • Henkilökohtainen ohjaus ja opastus; yksilötyöskentelyä

Mikä on toimintafilosofia?

Palkkatukityöllistämisen on Kuusamossa ns. sosiaalista työllistämistä, jossa työtä
järjestetään ensisijaisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville työttömille,
nuorille ja työmarkkinatuella oleville. Työllistäminen tähtää työtä saaneen
hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen lisäämiseen (esim. terveystapaamiset, työvalmentajat).

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Palkkatukityöllistämisen ensisijaisena tavoitteena on kaupungin vuosittain asettamien
resurssien avulla parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien taloudellista,
terveydellistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimeentuloa, merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä.
Asiakaspalvelu Askeleen ohjauksellisen lisätyövoiman turvaaminen.
Säilyttää kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut kohtuullisella tasolla.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

 • kunnan työllisyyden hoitoon osallistuminen; yhteisön ja kunnan elinvoiman parantaminen
 • työllistyneiden ja heidän perheensä ja lähipiirinsä hyvinvoinnin kokonaisvaltainen lisääminen
 • kunnan lisätyövoiman varmistaminen, Asiakaspalvelu Askeleen toiminnan varmistaminen
   

Lisätietoja antaa