Olet täällä

Työhön

tyohon.jpg
Työllä tarkoitetaan jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävää pitkäjännitteistä, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa

On ollut tapana puhua ruumillisesta ja henkisestä työstä, mutta tämä jako on harhaanjohtava, koska kaikessa ihmisen työssä ovat olennaisina edellytyksinä älykkyys sekä kokemuksen opettamat seikat ja siihen liittyvä harjaantuneisuus

”Antero”

Jäi työttömäksi koulutustaan vastaavasta työstä. Samaan aikaan tuli muutto entiselle kotiseudulleen. ”Työelämä piti aloittaa alusta”

Työ

Koska Anteron haluamaa koulutusta ei ollut juuri silloin alkamassa, Antero asioi
TE -toimistossa. Sieltä Antero ohjattiin Työhönvalmennus -palveluun.

Työhönvalmennuksen kautta työvalmentajan kanssa päivitettiin työnhaun asiakirjat ja mietittiin työkokeilu- ja työpaikkoja. Antero ja työvalmentaja sopivat työnantaja käyntien aikatauluttamisesta. Työvalmentajalla oli hyviä kontakteja, mutta Antero valmennettiin olemaan itse suoraan työnantajaan yhteydessä. Hän myös päätti yhteydenotto järjestyksen oman mielenkiintonsa mukaan. Suoraan palkkatyöhön Antero ei päässyt, mutta hän sai paikallisesta yrityksestä työkokeilupaikan. Antero lähti työkokeiluun hakemaan uuden alan työkokemusta myös koulutukseen valituksi tulemisen vuoksi. Anteron hoidettua työkokeilunsa motivoineesti yrittäjä kertoi haluavansa palkata Anteron palkkatuella. Yrittäjälle palkkatukityöllistäminen oli entuudestaan tuttu asia.

Palkkatuki mahdollisuutensa Antero selvitti oman tutun työvoimaneuvojan kanssa. Työnantaja teki TE-toimistoon palkkatukihakemuksen ja siellä arvioitiin millaiseen palkkatukeen oli oikeus. Päätös palkkatuesta tuli noin 2 viikon kuluttua. Päätöksen jälkeen Antero ja työnantaja tekivät lopullisen työsopimuksen puoleksi vuodeksi eli samalle ajalle kuin palkkatuki myönnettiin. Muuton ja työttömäksi jäämisen jälkeen reilun vuoden kuluttua Antero aloitti työn uudessa työpaikassa.