Olet täällä

TYP 3kk kartoitusjakso

KARTOITUSJAKSO, Pohjois-Pohjanmaan Monialainen Yhteispalvelu Askel, Airotie 2b

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ- ja elinkeinotoimi, kunta ja Kansaneläkelaitos yhteistoiminnallisesti.

Millainen palvelu?

Kartoitusjakso, jonka aikana selvitetään yhdessä työttömän kanssa hänen
ammatillinen osaaminen, työllistymiseen vaikuttava sosiaalinen tilanne, terveydentila ja työ- ja toimintakyky.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Palvelun piiriin pääsee automaattisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut.
Kenelle palvelu on suunnattu?
TYP-asiakkuuden kriteerit täyttäville asiakkaille

1.    Saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;
2.    Täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta; tai
3.    Alle 25-vuotias ja hän on ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

SHL:n mukainen palvelutarvearvio, terveydentilan tutkimukset, kuntoutuspalvelut,
koulutustarvearviot ja työhönvalmennuspalvelut. Kartoitusjaksoon sisältyy yksilö-
ja ryhmäohjausta, jonka tavoitteena on motivoida ja sitouttaa työtön työllistymisen
kannalta tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Mikä on toimintafilosofia?

Saada mahdollisimman tarkka kuvaus työttömän sosiaalisesta, kuntoutuksellisesta,
ammatillisesta ja työ- ja toimintakykyyn liittyvästä palvelutarpeesta.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Kartoitustiedot hankitaan monialaisen työllistämissuunnitelman pohjatiedoksi.  
Asiakkaat voidaan segmentoida kuntoutus, koulutus tai työllistymispolulle.
 

Lisätietoja antaa