Olet täällä

Työttömien terveystarkastus

Pitkäaikaistyöttöminen työkunnon tutkimukset Pitkäaikastyöttömien terveystarkastukset Pohjois-Pohjanmaan monialainen asiakaspalvelu ASKEL, Airotie 2b

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Palvelun tuottaa Kuusamon kaupunki / perusturva / aikuissosiaalityö 
Järjestämisvastuu: Kuusamon kaupunki / perusturva /aikuissosiaalityö / terveyskeskus / Pohjois-pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askel

Millainen palvelu? Terveystarkastukset

Terveystarkastukset tehdään pitkäaikaistyöttömille. Tavoitteena on kartoittaa terveyteen liittyviä työllistymisen esteitä: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky sekä ympäristötekijöihin liittyviä asioita. Edistetään asiakkaan terveyteen liittyviä asioita ja ohjataan asiakas tarvittaessa muihin terveydenhuollon palveluihin, kuten mielenterveyspalvelut, ravitsemusterapeutti, keuhko-, diabetes-, sydän hoitajat, liikuntapalvelut jne.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Palvelun piiriin pääse Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat aktivointisuunnitelman mukaisesti ja Pohjois-Pohjanmaan monialaisen asiakaspalvelu Askeleen asiakkaat. 
Asiakkaat ohjautuvat terveystarkastuksiin Te-toimiston asiantuntijan ja  Askeleen sosiaalityöntekijän sekä sosiaaliohjaajan kautta, jotka tekevät heille monialaisia työllistymissuunnitelmia.
Palveluun voi hakeutua itse, olemalla yhteydessä Askeleen sosiaalityöntekijään, sosiaaliohjaajaan tai Te-toimiston asiantuntijaan.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Pitkäaikaistyöttömille ja aikuissosiaalityön asiakkaille.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työmuodot ovat sairaanhoitajan vastaanotto ja tarvittaessa työterveyslääkärin sekä psykiatrin vastaanotto.

Sairaanhoitajan vastaanoton työmuodot ovat asiakkaan haastattelu ja siitä esiin nousevat terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvien asioiden eteenpäin vieminen. Erityisesti pyritään selvittämään, mikä on asiakkaan oma koettu terveydentila ja toimintakyky sekä miten asiakas huolehtii terveytensä ja työkykynsä ylläpidosta tai sairautensa itsehoidosta. Vastaanotolla tilataan asiakkaan tarvitsemia verikokeita ja varataan aikoja esimerkiksi diabetes hoitajalle, ravitsemusterapeutille, hammaslääkärille, mielenterveystoimistoon, lääkärille jne. 

Menetelminä ovat myös lääkärien tekemät terveystarkastukset (yleislääketieteen / työterveyslääkärin ja psykiatrin palvelut). Tarkastuksessa esille tulleita asioita käsitellään tarvittaessa monialaisessa verkostossa, joihin asiakkaalta pyydetään lupa. 

Mikä on toimintafilosofia?

Tarkoituksena on tavoittaa ohjatut työttömät työnhakijat, joilla on monialaisen tuen tarve. Selvittää työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia asioita (fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja ympäristötekijät).

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Terveydentila, työ- ja toimintakyky. 

Pyritään selvittämään asiakkaan terveydentila, työ- ja toimintakyky. Hoidetaan asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita monialaisessa yhteistyöverkostossa. Tavoitteena on edistää asiakkaan omaa osallisuutta sairauksien hoitamisessa. Tavoitteena on, että asiakas pystyy hoidon tai muun sovitun toimenpiteen jälkeen palaaman työmarkkinoille. Terveydentilan selvittelyt jatkuvat, jos asiakas ei kykenevä tai ei ole työmarkkinoiden käytössä terveydellisistä syistä.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata? 

Asiakkaan eteneminen terveysselvittelyissä niin, että asiakas saa tarvitsemaansa hoitoa, kuntoutusta, kuntoutustutkimusta ja tietoa omasta terveydentilasta ja sen vaikutuksesta  työ- ja toimintakykyyn.

Lisätietoja antaa