Olet täällä

Työttömien terveystarkastukset

TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSET Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut ja yhteystiedot löytyvät www.te-palvelut.fi-sivuilta.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kunnan terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää työttömien työkyvyn arvioimiseksi tarvittavat terveystarkastukset sekä niiden perusteella huolehtia mahdollisesti sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen.

Millainen palvelu?
Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi.(Terveyshuoltolaki 1326/2010 13 §)

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Ohjaus voi tapahtua työ- ja elinkeinotoimiston asiakaspalveluprosessin eri vaiheissa. Ohjauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Asiakas voi oma-aloitteisesti hakeutua terveystarkastukseen.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Palvelu on suunnattu työ- ja elinkeinotoimistossa asiakkaana oleville työttömille työnhakijoille.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Kuntien terveyspalvelujen tarjoamat palvelut.

Mikä on toimintafilosofia?

Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida ja ohjata ne asiakkaat terveystarkastukseen.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tavoitteena on selvittää asiakkaan työkunto työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamien asiakkaalle soveltuvien palvelujen kohdentamista varten.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Asiakkaan pääseminen hänen tarvitsemaan palveluun.