Olet täällä

Työkyvynarviointipalvelut

TYÖKYVYN ARVIOINTIPALVELUT: Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut ja yhteystiedot löytyvät www.te-palvelut.fi -sivuilta.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tarjoama palvelu. Palvelun TE-toimisto hankkii ostopalveluna. Palvelujen saatavuus vaihtelee TE-toimistojen alueella. Saatavuus tulee tarkistaa paikallisesta TE-toimistosta.

Millainen palvelu?

Moniammatillinen työkyvyn arviointipalvelu. Työkyvyn arviointiin osallistuvat kuntoutukseen perehtynyt
erikoislääkäri sekä erityistyöntekijät (esim. sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, neuropsykologi). Erikoislääkäri laatii yhteenvetolausunnon työkyvystä ja tarvittaessa B-lausunnon. Lisäksi muut asiantuntijat laativat erillislausunnon. Yhteenvetolausunto tarvittavine erillislausuntoineen toimitetaan asiakaan vastuuvirkailijalle TE-toimistoon ja asiakkaalle. Lausunto sisältää selkeän kannanoton asiakkaan työ- ja toimintakyvystä sekä suosituksen jatkotoimenpiteistä. 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Työkyvyn arviointipalveluun hakeudutaan TE-toimistojen kautta, työ- ja elinkeinotoimiston asiakaspalveluprosessin eri vaiheissa tapahtuva ohjaus palvelun piiriin. Ohjauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Palvelujen saatavuus vaihtelee TE-toimistojen alueella. Saatavuus tulee tarkistaa paikallisesta TE-toimistosta.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Työkyvyn arviointipalvelu soveltuu TE-toimiston henkilöasiakkaalle, jolla on diagnostisoitu sairaus tai vamma,
jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä tai jonka työ ja toimintakykyä suhteessa haettavaan 
ammattiin tai suunniteltuun koulutukseen pitää tarkemmin selvittää.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työkyvyn arviointipalvelu voi olla esim. erikoislääkärin asiantuntija-arvio tai moniammatillisen työryhmän tekemä
työkykyarvio. Työkykyarvio voi olla perustutkimus (1 – 3 käyntikertaa) tai syvennetty/laajempi tutkimus enintään 6 kertaa). Menetelminä käytetään mm. kliinistä tutkimusta, asiakkaan haastattelua sekä taustatietojen hyödyntämistä.

Mikä on toimintafilosofia?

Tavoitteena työkykyarviossa on tukea asiakkaan palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja sen ennustettavuutta sekä soveltuvuutta suhteessa suunniteltuun työhön ja/tai koulutukseen.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Arvioidaan sairauden ja vamman vaikutusta mahdollisuuksiin saada työtä tai jonka työ ja toimintakykyä suhteessa haettavaan ammattiin tai suunniteltuun koulutukseen pitää tarkemmin selvittää. 

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Tavoitteena on saada tietoa työkuntoon ja terveyteen vaikuttavista asioista ratkaisujen tekemisen tueksi.