Olet täällä

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarvearvio

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio, Kuusamon kaupunki, aikuissosiaalityö

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Tuottaa Kuusamon Kaupungin perusturvan sosiaalityöntekijät.

Millainen palvelu?

Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen tarvetta.
Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä,
toistuvaa tai pitkäaikaista. Palvelutarpeen arviointi sisältää:
1)    Yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta
2)    Sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä
3)    Asiakkaan omanmielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan,
       ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä
4)    Asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion omatyöntekijän tarpeesta
 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

-    Voi hakeutua itse
-    Lastensuojeluilmoitusten kautta
-    Muiden viranomaisten kautta

Kenelle palvelu on suunnattu?

-    Kaikille 18–64 vuotiaille

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

-    Yksilö- ja ryhmätyö, kotikäynnit
-    Verkosto- ja perheterapeuttinen työote
-    Neuropsykiatrinen valmennus
-    Lisätä asiakkaan omaa kokemusta voimaantumisesta ja omasta hyvinvoinnista
-    Työskentely perustuu asiakkaan omien voimavarojen vahvistamiseen

 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

-    Oikea-aikaiset ja asiakkaan tarpeenmukaiset sekä yhteen sovitetut sosiaali- ja terveyspalvelut

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

-    Asiakkaiden käsitys omasta tilanteesta on selkiytynyt ja he tunnistavat paremmin omat tarpeensa
-    Omatyöntekijän merkitys on korostunut