Olet täällä

Monialainen työllistymissuunnitelma

Monialainen työllistymissuunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan Monialainen Yhteispalvelu Askel, Airotie 2b

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ-ja elinkeinotoimisto, kunta ja työtön. Jos työttömän palvelutarve edellyttää Kansaneläkelaitoksen tarjoamia kuntoutuspalveluja, Kansaneläkelaitos osallistuu suunnitelman laatimiseen, seurantaan ja tarkistamiseen.

Millainen palvelu?

Kyseessä on asiakkuussuunnitelma.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

TE-toimisto tai kunta varaa asiakaskriteerit täyttävälle asiakkaalle ajan suunnitelman tekemiseen.  Myös asiakas itse voi olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan monialaiseen yhteispalvelu Askeleeseen.  Myös Kela voi suositella asiakkaalle em. palveluun hakeutumista.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Palvelu on suunnattu asiakaskriteerit täyttävälle asiakkaalle (Laki työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta 1369 /2014). Asiakkuuden kriteereitä ovat työttömyyden kesto ja monialaisen yhteispalvelun tarve.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät? 

Kartoitusjakso  ja palvelutarvearvio.

Mikä on toimintafilosofia?

Monialainen työllistymissuunnitelma tehdään työllistymisedellytysten näkökulmasta ja sen perusteella suunnitellaan asiakkaan tarvitsemat ja hänen työllistymistään edistävät palvelut.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Oikein kohdennetut ja oikea-aikaiset palvelut.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Vaikutukset näkyvät suoraan työmarkkinatuen kuntaosuudessa, toimeentulotukimenoissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa laajemminkin.

Lisätietoja antaa