Olet täällä

Edunvalvonta

Kuusamon toimipaikka, Oulun edunvalvontatoimisto Kaiterantie 20, 93600 Kuusamo p. 029 565 2698

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

OM/Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri/Oulun edunvalvontatoimisto/Kuusamon toimipaikka

Millainen palvelu?

Yleensä edunvalvojalle annetaan tehtäväksi hoitaa päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita. Taloudellisten asioiden lisäksi edunvalvojan on huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan. Maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Asiakas itse voi olla Pohjois-Suomen maistraattiin yhteydessä.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Käräjäoikeuden tai maistraatin määräämät päämiehet

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Edunvalvontaan määrättyjen päämiesten edunvalvontapäätöksessä mainitut asiat tulee hoidettua.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Esim. päämiehen laskut tulee hoidettua, päämiehelle kuuluvat etuudet tulee haettua. Maistraatti tarkastaa edunvalvojan tekemän vuositilin asioiden hoidosta.

Edunvalvonnan yhteystiedot:

  • Edunvalvoja Airi Jokela p. 029 565 2696
  • Edunvalvontasihteeri Sari Heikkala p. 029 565 2697
  • Edunvalvontasihteeri Lotta Viholainen p. 029 565 2698